DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE – DT, BEOGRAD,
ETF - Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu,
IEEE Serbia & Montenegro COM SOC CHAPTER


organizovali su i održali

25. jubilarni telekomunikacioni forum
TELFOR 2017

21. i 22. novembra 2017. godine
u Beogradu, Srbija


TELFOR JE MEĐUNARODNA REGIONALNA IEEE #42231 NAUČNA KONFERENCIJA IZ OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA I INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA


TELFOR podržavaju:

"TELEKOM SRBIJA", IEEE Region 8, VLATACOM, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, IEEE Serbia and Montenegro Section, PTT “Srbija” i drugi donatori i prijatelji.


Glavni rezultati naučne konferencije TELFOR 2017

 • 281 registrovan i podnet rad sa autorima iz 31 zemlje;
 • Oko 58% radova sa kontakt autorima koji su izvan Srbije;
 • 49 radova odbijeno i/ili povučeno, a 232 rad je prihvaćen (odnos 21,1 %), 13 tadova po pozivu;
 • Oko 600 autora i koautora, govornika i predavača, oko 1200 posetilaca i učesnika.
 • Jedna plenarna prezentacija po pozivu;
 • 11 naučnih sekcija sa 40 regularnih sesija i dve studentske sesije;
 • 16 specijalnih, tehničkih, informacionih ili komercijalnih sesija kompanija i institucija;
 • Specijalna izložba PTT muzeja "Žene u PTT saobraćaju";
 • Izložba TELFOR-a;
 • Tradicionalni seminar IEEE Regiona 8 za studente i mlade inženjere;
 • 7-11 paralelnih događaja svakog dana pre i popodne;
 • 173 članova DT/TELFOR odbora, 24 koordinatora i oko 55 članova tehničke podrške;
 • 152 aktivna recenzenata;
 • Svi autori/koautori konačno prihvaćenih radova platili su minimalno po jednu kotizaciju;
 • Dolazak i učešće su bili slobodni za sve posetioce bez radova;
 • Svi autori/koautori i svi registrovani posetioci dobili su odgovarajući korisnički komplet (štampani program, CD zbornik radova, promotivni materijali, suveniri i drugo);
 • Svi konačno prihvaćeni radovi biće ponuđeeni za poblikovanje u IEEE XPLORE digitalnoj biblioteci;
 • Dodeljeno je više nagrada za najbolje radove na TELFOR konferenciji;
 • Bilo je samo 2,1% autora koji na TELFORU 2017 nisu prezentirali svoje prihvaćene radove.
 • Open Access naučni časopis TELFOR Journal već devet godina publikuje izabrane radove sa TELFOR konferencija, sa proširenim i poboljšanim rezultatima;
 • U saradnji i neposredno posle TELFORA 2017 održana je III RSNOG 2017 Internet konferencija;
 • Svečano otvaranje i delimično tok TELFOR-a prenošeni su "on line" na Internetu (Srb i Eng);
 • Snimak svečanog otvaranja, više intervjua i drugi video prilozi postavljeni su na Media stranicama na sajtu telfor.rs .

Naredni TELFOR 2018, 20. I 21. novembar 2018, Beograd, Srbija

Belgrade

Oracle