Osnovne informacije

Telekomunikacioni forum TELFOR je INTERNACIONALNI godišnji skup stručnjaka koji rade u oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija. Učesnici su uglavnom telekomunikacioni inženjeri, ali takođe i ekonomisti, pravnici, menadžeri, operatori i drugi. Na taj način TELFOR je forum u okviru koga se razmatraju sva relevantna pitanja telekomunikacija: tehnička, razvojna, regulatorna i ekonomska, pitanja proizvodnje opreme, usluga, servisa i funkcionisanja sistema.

U toku TELFOR-a organizuju se:

 • plenarne sednice sa predavanjima po pozivu,
 • više desetina autorskih sesija sa autorskim radovima iz različitih oblasti telekomunikacija,
 • sesije sa radovima studenata redovnih i master studija,
 • stručni seminari za afirmisane stručnjake,
 • obrazovni seminari za mlade stručnjake i studente redovnih i master studija,
 • specijalne prezentacije vodećih internacionalnih i domaćih telekomunikacionih kompanija,
 • prezentacije novih stručnih knjiga,
 • izložba telekomunikacionog hardvera, softvera, sistema, prateće opreme i usluga,
 • tematske rasprave, panel diskusije i okrugli stolovi u vezi sa aktuelnim temama,
 • stručne i komercijalne prezentacije kompanija,
 • prezentacije i skupovi profesionalnih udruženja, konferencije za štampu, prijemi, itd.

Na TELFOR-u se mogu prezentirati radovi sa istraživačkim i naučnim rezultatima, sa novim idejama, sa korisnim iskustvenim zaključcima, zatim pregledni radovi i radovi obrazovnog tipa. Posebno su cenjeni radovi u kojima se izlažu iskustva iz prakse. Po pozivu Programskog odbora na TELFOR-u se prikazuju i pregledni radovi i prezentacije pojedinaca i kompanija. Detaljna lista aktuelnih tema data je i u pozivu za autore radova. Recenzirani prihvaćeni radovi se objavljuju u CD-zborniku. Prihvaćeni i izloženi radovi biće posle TELFOR-a ponuđeni za objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci (http://ieeexplore.ieee.org)

Autori i/ili koautori prihvaćenih regularnih radova plaćaju kotizacije. Obavezna je najmanje jedna kotizacija po svakom prihvaćenom regularnom radu.

Za posetioce autorskih i posebnih sekcija TELFOR-a, kao i za posetioce izložbi i prezentacija, učešće je besplatno. Aktivnosti firmi, specijalistička predavanja i seminari mogu se posebno naplaćivati.

Među telekomunikacionim poslenicima značaj TELFOR-a raste svake godine. TELFOR redovno ima veliki broj učesnika i posetilaca, kako pojedinaca, tako i kompanija, iz svih telekomunikacionih segmenata. Tipično, na Telfor dolazi oko 2000 posetilaca i za TELFOR se prihvata od 300-500 detaljno recenziranih radova sa ukupno 700-900 autora/koautora. Proteklih godina nekoliko desetina telekomunikacionih kompanija bilo je na različite načine angažovano u vezi sa TELFOR-om, pri čemu su svoje prezentacije imale i poznate svetske kompanije kao što su Agilent, Alcatel, Cisco, Ericsson, HP, Huawey, IBM, Intracom, Juniper, Microsoft, Motorola, Rohde & Schwarz, Siemens i druge, po pravilu zajedno sa svojim lokalnim partnerima, kao i oko 50 domaćih i međunarodnih organizacija donatora i učesnika.

Predsednik Upravnog odbora
Prof. dr Đorđe Paunović


potpis

Politika, regulativa i usluge u telekomunikacijama i IT

 • Značaj telekomunikacija u privredi i društvu,
 • Sadašnje stanje domaćih i svetskih telekomunikacija,
 • Trendovi budućeg razvoja telekomunikacija,
 • Deregulacija, liberalizacija i strukturna reorganizacija,
 • Modeli reformi, regulativa i standardizacija,
 • Privatizacija u okviru telekomunikacionog sektora,
 • Usluge, menadžment i marketing,
 • Ekonomski aspekti poslovanja preduzeća.

Tehnike telekomunikacija i informacionih tehnologija

 • Telekomunikacione mreže,
 • Komutacija,
 • Sistemi prenosa,
 • Protokoli i signalizacija,
 • Računarske telekomunikacije,
 • Radio-komunikacije,
 • Mobilne telekomunikacije,
 • Satelitske telekomunikacije,
 • Optičke telekomunikacije,
 • Radio-difuzija slike i tona,
 • Kablovska i satelitska televizija,
 • Prenos podataka,
 • Internet - globalne mreže,
 • Informacione tehnologije,
 • Multimedijalne tehnike,
 • Telekomunikacioni uređaji,
 • Radio i mikrotalasna tehnika,
 • Primenjena elektromagnetika,
 • Antene i prostiranje,
 • Obrada signala,
 • Električna kola i sistemi,
 • Video i audio-tehnika, akustika,
 • Telekomunikacioni softver,
 • Telekomunikacione usluge,
 • Teleinformatika,
 • Napajanje u telekomunikacijama,
 • Merenje u telekomunikacijama.

Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih ili specifičnih oblasti telekomunikacija i informacionih tehnologija, ako Programski odbor to prihvati.